Konservointi

Mitä on konservointi?

Konservointi on esineen auttamista säilymään ajassa. Monitieteellisellä alalla asiantuntijuuteen yhdistyy pitkälle erikoistunutta käsityötä. Koska työtä ohjaavat monenlaiset tekijät, se voi näyttäytyä eri tilanteissa hyvin erilaisena. Yksityisasiakas näkee usein selkeämmin restauroivaa työtä, museokohteessa saatetaan keskittyä jopa yksinomaan säilyttäviin toimenpiteisiin.

Konservoinnin tavoitteena on edesauttaa kulttuuriperinnön ja siihen liittyvien arvojen ja informaation säilymistä teknisin ja ennaltaehkäisevin keinoin. Sen menetelmin voidaan puuttua ajan tai vahingon aiheuttamaan tuhoutumiseen tai tuhoutumisen uhkaan esineessä. Restaurointi osana konservointia mahdollistaa esineiden ulkonäön eheyttämisen ja vaurioiden häivyttämisen alkuperäistä kunnioittaen.

Mitä voi konservoida?

Konservoitaville esineille ei ole kriteerejä esimerkiksi iän, alkuperän tai arvon suhteen. Kun esineen halutaan säilyvän, se on työpanoksen arvoinen. Jokaiselle kohteelle tehdään yksilöllinen konservointisuunnitelma. Realististen tavoitteiden asettaminen on osa konservaattorin ammattitaitoa.

Käytännön konservointitoimenpiteitä ovat muun muassa puhdistus, liitokset ja täydennykset, irtoavan maalipinnan kiinnitys ja visuaalisen kokonaisuuden eheyttäminen eli usein restaurointimaalaus. Toisinaan esine tarvitsee vain asianmukaiset säilytysolosuhteet, tuen tai pakkauksen. Myös neuvonta on tärkeä osa työtä, mutta tee se itse -neuvot eivät ymmärrettävästi kuulu tälle alalle.

Esinekonservaattorina asiantuntemukseni painottuu epäorgaanisiin materiaaleihin rajoittumatta vain niihin. En konservoi tekstiilejä, huonekaluja, paperipohjaisia teoksia tai maalauksia kehyksineen, niille on omat osaajat. Rajanveto ei ole aina selvää etenkään alaa tuntemattomalle, joten kannattaa kysyä rohkeasti.

Lue lisää tarjoamistani palveluista!

Mitä ovat museopalvelut?

Museopalvelut ovat museoille ja muille kokoelmia ylläpitäville tahoille suunnattuja asiantuntijapalveluja, jotka linkittyvät kokoelmien hoitoon ja käyttöön.

Palvelut voidaan räätälöidä täysin asiakkaan tarpeiden mukaan. Palvelu voi olla esimerkiksi kuntotarkastus tai vauriokartoitus liittyen näyttelyihin, esinelainoihin tai vakuutustapauksiin, neuvonta esillepanoon tai säilytykseen liittyen, konservointitarpeen arviointi, kokoelman inventointi ja dokumentointi tai vaikkapa kokoelmamuuttoon tarvittava suunnittelu ja pakkaaminen. Museopalveluihin voidaan yhdistää teknisiä konservointipalveluja tilanteen mukaan.

Konservointia tulevaisuutta varten

Konservaattorina teen työtä menneisyyden ja nykyhetken lisäksi tulevaisuutta varten. Työn dokumentointi on tärkeä osa tätä pitkäjänteisyyttä. Jokainen konservointiasiakkaani saa työstä konservointiraportin.

Konservaattori on museoammattilainen. Alan ammattietiikkaa ovat linjanneet kansainväliset museoalan järjestöt ICOM ja E.C.C.O..

Haluatko kuulla lisää? Ota yhteyttä!