Minusta

Olen konservaattori (AMK) ja erikoistunut esinekonservointiin. Konservointi ja museoala kytkeytyvät mielenkiinnonkohteisiini ja arvomaailmaani täydentäen sopivasti elämäni palettia.

Yritykseni on perustettu vuonna 2017. Vuosina 2018-2022 toimin yrittäjänä myös Konservointikilta osk:ssa. Ennen yrittäjyyttä ja sen lomassa olen työskennellyt erilaisissa museoprojekteissa kuten perusnäyttelyuudistuksessa, kokoelmamuutossa ja kokoelmainventointihankkeessa.

Toimin Pohjoismaisen Konservaattoriliiton Suomen osasto ry:n puheenjohtajana. Olen Kansainvälisen museoneuvosto ICOMin jäsen.

Koulutus

Olen valmistunut konservaattoriksi Metropolia Ammattikorkeakoulusta. Opinnäytetyössäni erikoistuin kipsiteosten konservointiin. Nykyaikaista vedetöntä kipsikonservointia varten edistämäni menetelmä monine sovellutuksineen on jäänyt jokapäiväiseen käyttöön, ja olen opettanut sitä eteenpäinkin.

Suoritin työharjoittelun Royal Albert Memorial Museumissa Exeterissä, Iso-Britanniassa, jossa työskentelin kulttuurihistoriallisten, etnografisten, arkeologisten ja luonnontieteellisten objektien parissa. Kotimaan harjoittelussani Keski-Suomen museolla perehdyin maakuntamuseon konservaattorin rooliin.

Aiemmalta koulutukseltani olen artesaani (kaiverrusala). Jalometallit pysyvät aina lähellä sydäntäni.